Công nghệ

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

  •  Gạch bêtông nhẹ, γ = 600 kg/m3,

Nhờ tạo lỗ rỗng chiếm 40% thể tích viên gạch, nên từ vật liệu bêtông nhẹ g=1000kg/m3 để đạt mác 80kg/cm2, nay chỉ còn  g=600kg/m3,

Kích thước gạch bê tông nhẹ :        

-         400x200x150mm, cho xây tường bao che, ngăn giữa các căn hộ.

-         400 x 200 x 80mm, cho xây tường trong căn hộ, văn phòng

So sánh với khối xây gạch đất sét nung,

Viên gạch máy tiêu chuẩn 220x 105x60mm

 

Chi phí Gạch máy đất sét nung , 2 lỗ rỗng220x 105x60mm Gạch bêtông nhẹ g= 600kg/m3, mác 80400x200x150mm
Gạch 542 viên 1.500đ/v  813.000 77 viên 12.000đ  924.000đ
Vữa XM mác 50 0,28m3 350.000đ    98.000 0,08m3 350.000đ/m3  28.000 đ
Công xây 150.000 75.000đ
Cộng 1.061.000d   1.027.000đ
Đơn giá 1m2 tường dày 220mm 233.420 đ Đơn giá 1m2 tường dày 150mm 154.000đ
Trọng lượng 1m2 tường 280kg 90 kg
Trọng lượng tường trên 1m2 sàn chung cư x 1,3 364 kg/m2 117 kg/m2
Kể cả chi phí trát 2 mặt 333.420đ/m2 254.000đ/m2

 

 

Kết luận:

Khi sử dụng gạch bêtông nhẹ thay cho gạch đất sét nung sẽ được các lợi ích sau:

-         Giảm mạnh tải trọng truyền lên sàn và xuống móng, tiết kiệm vật liệu thép cho sàn và móng,

-         Giảm chiều dày tường, nhưng tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, điều kiện sử dụng nhà tốt hơn, diện tích lòng nhà rộng hơn ( tường chỉ dày 150mm)

-         Chi phí cho 1 m2 tường chỉ bằng 90% của tường gạch xây bằng đất sét nung,

-        Chi phí trát tường bêtông sẽ thấp hơn vì viên gạch sản xuất trên khuôn đúc kim loại có kích thước chính xác, lớp trát mỏng.

-         Thi công xây và trát tường nhanh vì số lượng viên gạch ít.

-         Tăng cưởng bảo vệ môi trường

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung

Chi tiết so sánh khối xây gạch bêtông nhẹ và gạch đất sét nung