Công nghệ

Công nghệ bê tông nhẹ.

I Giới thiệu.

Công Nghệ Bê tông Nhẹ là dòng sản phẩm Bê tông có tỷ trọng vào khoảng 300 kg/m3 - 1800 kg/m3, phổ biến với loại 500 kg/m3. Đây là dòng sản phẩm được đánh giá sẽ phát triển mạnh trong tương lai, bởi những ưu điểm vượt trội, đặc biết đối với việc thay thế sản phẩm tường gạch nung truyền thống.

Dưới đây là một số giới thiệu khái quát về dòng sản phẩm hiện đang được ViTec Phương Nam hợp tác phát triển .

1. Một số đặc tính kĩ thuật vượt trội của dòng sản phầm tấm tường bằng bê tông nhẹ.

CÁC ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỒI CỦA TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG NHẸ

- Tất cả sản phẩm đều đã được thực hiện kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo tuyệt đối về chất lượng.

 

Một Số quy cách tấm phổ biến hiện đang được sử dụng.

Với những ưu điểm vượt trội, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, giá cả cạnh tranh. Trong tương lai, đây sẽ là dòng sản phẩm phổ biến thay thế hoàn toàn gạch nung hiện tại.

 

Công nghệ bê tông nhẹ.

Công nghệ bê tông nhẹ.

Công nghệ bê tông nhẹ.

Công nghệ bê tông nhẹ.

Công nghệ bê tông nhẹ.

Công nghệ bê tông nhẹ.