Công nghệ

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún đầu cọc giúp móng nông và móng cọc làm việc đồng thời

Huy động các thành phần của kết cấu nền và móng chịu lực đồng thời.

  • Tường trong đất
  • Tầng hầm
  • Cọc giữ vách hố móng
Yêu cầu

Độ lún khác nhau giữa móng nông và móng cọc

Chi tiết gối lún

  • Bố trí giữa đỉnh cọc và đài cọc
  • Kiểm soát quá trình lún
  • Làm bằng vật liệu thép mềm

Kết quả

Giảm tải trọng truyền lên cọc, giảm số lượng cọc

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún

Gối kiểm soát lún