Công nghệ

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Để đáp ứng các điều kiện ngày càng cao của tiêu chuẩn thiết kế, tiết kiệm chi phí và thời gian xây dựng, từ nhiều chục năm trước châu Âu đã phát triển các công nghệ mới trong xây dựng, một trong các công nghệ tiên tiến là Bê tông sợi.

Bê tông cốt sợi = Bê tông + sợi chịu lực

Các loại cốt sợi hiện được sử dụng: Sợi thép (Dramix), sợi thủy tinh, sợi polymer, sợi amiăng, sợi carbon. Mỗi loại cốt sợi khác nhau có tính chất cơ lý khác nhau.

Ở đây chúng tôi sử dụng cốt sợi thép Dramix

 

 

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC

Khái quát về bê tông cốt sợi thép SFRC