Công nghệ

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Công nghệ gia cố nền đất Neoweb là mạng lưới các ô ngăn hình mạng dạng tổ ong được đục lỗ và tạo nhám.

Khi chèn lấp vật liệu, một kết cấu liên hợp địa kỹ thuật bao gồm các vách ngăn và vật liệu được tạo ra, với các đặc tính cơ – lý địa kỹ thuật được tăng cường. à một kết cấu linh động chịu được sự biến đổi lớn của nhiệt độ môi trường từ -70oC đến +90oC . Độ bền cao đạt từ 50 – 100 năm trong môi trường khắc nhiệt nhất.

neowebTM

ssfd

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB

Khái quát về gia cố nền đất NEOWEB