Công nghệ

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Hoàn thành giai đoạn thi công gia cố nền móng Top-Base cho tòa nhà cao tầng tại Vinh, Nghệ An 


Đào Móng

Đào hố,xây thành thi công Top base

Thi công móng phễu

lắp đặt móng topbase

Lắp đặt móng phuễ  Top base

đổ bê tông vào móng top base

Đổ bê tông vào móng phễu Top base

chèn đá dâm

hoàn tác việc lắp topbase

Chèn đá dăm

đổ móng

lắp đặt top base hoàn chỉnh

Hoàn thành việc lắp đặt móng Top Base

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng

Thi Công Móng Top Base Nhà Cao Tầng