Công nghệ

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Phương pháp gia cố nền móng Top-Base đã được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu và ứng dụng gia cố nền móng nông cho các công trình từ  những năm 1980. Giải pháp này cũng đã được áp dụng rãi tại Hàn Quốc từ năm 1990.

Nền móng gia cố bằng phương pháp Top-Base làm việc theo dạng móng nông, vì vậy đối với nền đất rất yếu của Việt Nam cần thiết lập các quy trình thiết kế, thi công, thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải, lún theo thời gian trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình để đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và các công trình lân cận.

TCCS 001:2011 ra đời là một tiêu chuẩn cơ sở để tiến hành các dự án sử dụng phương pháp gia cố nền đất hợp pháp tại Việt Nam:

gia-co-nen-dat-yeu-top-base-2

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE

Tiêu chuẩn cơ sở cho giải pháp TOP-BASE