Công nghệ

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

1. Xây dựng kết cấu áo đường ô tô, gia cố nền đường sắt, gia cố nền sân bay, nền sân kho hay móng nông trên nền đất yếu v.v..

2. Gia cố các hệ thống kênh mương, mái đê và bờ kè v.v..

3. Bảo vệ các mái dốc chống sạt lở và xây dựng tường chắn đất v.v..

4. Gia cố xây dựng các hồ chứa nước v.v..v

gia-co-nen-dat-neoweb-1

gia-co-nen-dat-neoweb-2

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB

Ứng dụng của giải pháp gia cố nền đất NEOWEB