Công nghệ

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Với đặc điểm là công nghiệp hóa trong thi công, giúp cho việc thuận tiện, rút ngắn thời gian  trong việc sản xuất, vận chuyển và lắp đặt sàn rỗng không dầm C-Deck thì VITEC PHƯƠNG NAM đã phát triển 5 nhà máy sản xuất trên khắp cả nước.

Nguyên lý cấu tạo: Cốp pha + thép lớp dưới + bóng + thép lớp trên + các chi tiết liên kết khác

san-rong-khong-dam-bubble-deck-10

Bước 1 – Định hình ván khuôn đáy C-deck

san-rong-khong-dam-bubble-deck-11

Bước 2 – Lắp đặt thép lưới dưới

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Bước 3 - Lắp đặt con kê bê tông đồng thời là liên kết giữ ván và C-deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Bước 4 - Lắp đặt bóng vào vị trí thiết kế của C-deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Bước 5 - Lắp đặt lưới thép trên và ty chống nổi của C-deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Bước 6 - Hoàn thành tấm C-deck

 Dưới đây là hình ảnh một vài nhà máy sản xuất C-deck tại Việt Nam:

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck

Xưởng sản xuất và quy trình lắp ráp sàn rỗng không dầm C-Deck