Dự Án

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Công trình: Chung cư cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm: Quận Hoàng mai, Hà Nội

Quy mô công trình: Hai khối 16 tầng
 
Thời gian thi công: 2011

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai

Chung cư cán bộ chiến sỹ CA Hoàng Mai