Dự Án

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Dự án: Toà nhà dịch vụ văn phòng, thương mại và nhà ở – LICOGI 18.1 TOWER

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1

 Địa điểm xây dựng:

Khu đất xây dựng công trình LICOGI 18.1 TOWER là lô đất DV1 thuộc khu Đô thị Lán Bè, cột 8 mở rộng, phường Hồng Hà – Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Khu đất có tổng diện tích là: 2.622,65m2 là một lô đất mới xây dựng xong cơ sở hạ tầng thuộc tổng thể khu đô thị Lán Bè, có ranh giới cụ thể như sau: + Phía Đông giáp khu nhà ở biệt thự sân vườn. + Phía Tây giáp tuyến đường theo quy hoạch. + Phía Nam giáp tuyến đường bao biển. + Phía Bắc giáp tuyến đường theo quy hoạch. Công nghệ sử dụng: Móng top-base, sàn rỗng C-Deck

Quy mô công trình:

- Diện tích khu đất xây dựng công trình:                               2.622,65 m2

- Diện tích xây dựng:                                                   972,8 m2

- Diện tích sàn không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật:             14.018,4 m2

- Số tầng cao:                                                                           15 tầng + một tầng áp mái

- Số tầng hầm:                                                              01 tầng

- Mật độ xâydựng                                                                    37,1%

- Hệ số sử dụng đất:                                                                5,34 lần

- Cấp công trình:                                                                      cấp I.

- Bậc chịu lửa:                                                                         bậc 2.

- Cấp PCCC:                                                                            cấp 1.

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long

Chung cư cao cấp Licogi18.1, Hạ Long