Dự Án

Chung cư xã hội Phú Sơn

Công trình: Khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn

Địa điểm: Phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa

Quy mô công trình: 3 Khối 12 tầng, tổng diện tích sàn 45.392m2

Thời gian thi công: 2010-2011

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Chung cư xã hội Phú Sơn

Chung cư xã hội Phú Sơn

Chung cư xã hội Phú Sơn

Chung cư xã hội Phú Sơn

Chung cư xã hội Phú Sơn

Chung cư xã hội Phú Sơn