Dự Án

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Công trình: KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI HƯNG LỘC

 Địa điểm: Xã Hưng Lộc – Tp. Vinh – Nghệ An

 Quy mô công trình: Cao 12 tầng

 Thời gian thi công: 2010-2011

 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tecco Miền Trung

 Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Chung cư xã hội Tecco miền Trung

Chung cư xã hội Tecco miền Trung