Dự Án

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

Dự án: Công trình xây dựng Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

Địa điểm: Lô B4-5-6, KCN Thuận Đạo, Huyện Bến Lức, Long An

Quy mô: 26.100 m2 Top-Base

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sàn – Ngân hàng TMCP Kiên Long  

Vitec Phương Nam là đơn vị tư vấn thiết kế Công nghệ nền nhân tạo Top-Base

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức

CT đang thi công Top-Base: Kho Kiên Long Bank – Bến Lức