Dự Án

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 

1.Thông tin dự án
- Tên dự án : Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội ( 2014)
- Địa điểm : Xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
2.Thách thức của dự án
- Mái đê Tả Đuống đã có dấu hiệu sạt trượt, trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Yêu cầu cấp bách xử lý, gia cố mái đê để chống bão.
- Cần có biện pháp thi công nhanh, đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.
3.Thông tin giải pháp Neoweb
- Dùng loại Neoweb 660-100.
- Chèn lấp bằng đất trồng cỏ tạo cảnh quan.
4.Lợi ích của giải pháp Neoweb
- Kinh tế : Chi phí hiệu quả.
- Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoweb tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.
- Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.
- Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.
 

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dự án xử lý sạt trượt mái Đê Tả Đuống, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội