Dự Án

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Ưu điểm của Top-Base >>

Ưu điểm của sàn rỗng không dầm C-Deck >>

Công trình 133 Khâm Thiên, HN có quy mô 6 tầng, diện tích 60m2/1 sàn, được áp dụng các công nghệ XD mới như móng Top-Base, sàn C-Deck… Thời gian thi công toàn bộ phần kết cấu như móng, cột, sàn… trong 35 ngày.

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục

Giải pháp xây dựng với thời gian thi công kỷ lục