Dự Án

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Công trình: Khách sạn An Thịnh Hoà Bình

 Địa điểm: Khu cảng nghiêng, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình

 Quy mô công trình: Khách sạn 4 sao, 120 phòng

 Thời gian thi công: 2011 – 2012

 Chủ đầu tư: Công ty BĐS An Thịnh Hoà Bình

 Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình

Khách sạn An Thịnh Hòa Bình