Dự Án

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Công trình: Khách sạn Phù Đổng

 Địa điểm: Số 68 Dương Đình Nghệ – Phường Đông Thọ – TP Thanh Hóa

Quy mô công trình: Cao 12 tầng
 
Thời gian thi công: 2010-2011

Chủ đầu tư: Công ty CP Phù Đổng

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa

Khách sạn Phù Đổng – Thanh Hóa