Dự Án

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

Công trình: Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu

 Địa điểm: Khu 3 – Phường Vạn Hương – Quận Đồ Sơn – TP.Hải Phòng

Quy mô công trình: Nhà điều hành, 4 khối khách sạn 5-7 tầng
 
Thời gian thi công: 2010-1012

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HÒN DẤU

Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

KHU DU LỊCH HÒN DÁU

KHU DU LỊCH HÒN DÁU