Dự Án

Nhà để xe cao tầng Transerco

Công trình: Nhà để xe cao tầng Transerco

Địa điểm: Số 315 đường Trường Chinh – P.Khương Mai – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Quy mô công trình: 9 tầng, tổng diện tích sàn 31.000m2 (Bước cột 10m-14m)

Thời gian thi công: 2011-2012

Chủ đầu tư: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Nhà để xe cao tầng Transerco

Nhà để xe cao tầng Transerco

Nhà để xe cao tầng Transerco

Nhà để xe cao tầng Transerco

Nhà để xe cao tầng Transerco

Nhà để xe cao tầng Transerco