Dự Án

Tòa nhà South Building

Công trình: Hà Đô South Building

 Địa điểm: 60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

 Quy mô công trình: 02 tầng hầm, 13 tầng nổi, 17.000m2

 Thời gian thi công: 2010-2011

 Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

 Các công nghệ được sử dụng: Top-Base, C-Deck

 

Tòa nhà South Building

Tòa nhà South Building

Tòa nhà South Building

Tòa nhà South Building

Tòa nhà South Building

Tòa nhà South Building