Dự Án

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Công trình: Trung tâm điều hành viễn thông, tin học và chăm sóc khách hàng tại thành phố Bắc Ninh

Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh

Quy mô công trình: Tòa nhà cao 16 tầng
 
Thời gian thi công: 2011-2012

Chủ đầu tư: Liên danh Constrexim + 4 (đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng và Thương mại Việt Nam )

Các công nghệ được sử dụng: C-Deck

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh

Tòa nhà VNPT – Bắc Ninh