Dự Án

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Hệ thống giữ nền đất

Hệ thống Tấm đục lỗ Neoweb, khi xếp lớp sẽ trở thành một hệ thống giữ nền đất có thể đáp ứng được các yêu cầu cấu trúc khác nhau. Hệ thống cho phép linh hoạt trong xây dựng và tạo mỹ quan cho các bề mặt có vẻ rất đơn điệu. Các nền đất được hình thành xong tạo điều kiện cho cỏ và thực vật nhỏ phát triển giữa các phần lộ ra. Hệ thống ô không thấm nước lộ ra bên ngoài giữ lại nước mưa và kiểm soát sự bay hơi của nước trong đất, tạo ra một môi trường phát triển tự nhiên cho thực vật.

Hệ thống giữ nền đất bằng Tấm đục lỗ Neoweb có thể hình thành một bề mặt rất dốc trong khi giữ được sự ổn định của cấu trúc qua tự trọng của nó và các ngoại lực đã được tính trước. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu của công trình, đặc biệt là khi mặt bằng có đất yếu và không ổn định.

Quý vị có tìm hiểu về công nghệ gia cố nền đất Neoweb tại đây

 

 

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt

Trung tâm NCUD KTHN CNC tại Đà Lạt