Dự Án

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

 


Với các ưu thế của C-Deck và Top-Base rất hữu dụng cho các công trình đòi hỏi không gian lớn, nhịp lớn, sức chịu tải cao. Rất phù hợp cho các công trình như: Tầng hầm, nhà để xe, salon ô tô, khán phòng, hội trường hay chính là các nền móng và sàn của các công trình công nghiệp…

 

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp

Ứng dụng tuyệt vời Sàn nhẹ và móng Top-base trong xử lý nền móng và tăng nhịp