Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Tư vấn, thiết kế xây dựng
 • Xây dựng nền móng nhà cao tầng, nhà công nghiệp & giao thông thủy lợi.
 • Xây dựng nền móng nhà dân dụng.
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Xây dựng đập nước, đập thủy điện, bờ kè bến cảng
 • Gia cường đất nền, chống thấm đê, đập
 • Sản xuất vật liệu xây dựng
 • Sản xuất, buôn bán kết cấu kim loại và kết cấu thép xây dựng
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Chuyển giao kỹ thuật nền móng tiên tiến, hỗ trợ quản lý, giám sát chất lượng, khối lượng và kỹ thuật thi công nền móng cùng các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng khác.
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

 

 

II. LÃNH ĐẠO

 


 

 

Bài viết khác
  Giới thiệu chung (12.04.2016)
  Năng lực công ty (12.04.2016)
  Công nghệ ứng dụng (06.09.2016)
  Thiết bị thi công (06.09.2016)

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo

Lĩnh vực hoạt động - Lãnh đạo