Tài liệu

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Ngày 30/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 977/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành về “công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình” theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

 Thủ tục hành chính cấp trung ương gồm 02 thủ tục:

1. Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

2. Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 02 thủ tục:

1. Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

2. Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 30/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.

Số văn bản 977
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/7/2014
Ngày có hiệu lực 30/7/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 30/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_977-QD-BXD_30072014.signed.pdf

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng