Tài liệu

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 93/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Ngày có hiệu lực 15/12/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
 

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ