Tin Tức

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Lãnh đạo CLB BĐS HN & HĐQT VITC nhận bằng khen của Bộ trưởng XD Trịnh Đình Dũng – HH BĐS Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2014 (Ngày 28/3/2015, tại Khách sạn À La Carte Đà Nẵng, Hội nghị Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNREA 2015)
lanh-dao-vitec-phuongnam-nhan-bang-khen-BXD

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Chủ tịch HH BĐS Việt Nam Nguyễn Trần Nam khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Thu-truong-BXD-NguyenTranNam

lanh-dao-vitec-phuongnam-nhan-bang-khen-BXD-1
CTHĐQT Vitec Phương Nam ông Đỗ Đức Thắng (Thứ 3 từ trái sang) nhận bằng khen của Bộ trưởng BXD.
lanh-dao-vitec-phuongnam-nhan-bang-khen-BXD-2

Chủ Tịch CLB BĐS HNwww.hnrea.vn (ở vị trí trung tâm) Nhận bằng khen của Bộ trường XD Trịnh Đình Dũng về sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp Hội
lanh-dao-vitec-phuongnam-nhan-bang-khen-BXD-3
TGĐ Vitec Phương Nam -Ông Nguyễn Đình Thi (Thứ 3 từ trái sang) nhận bằng khen vì sự nghiệp Phát triển Công nghệ Xây dựng Do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trao tặng.
lanh-dao-vitec-phuongnam-nhan-bang-khen-BXD-5

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khen tặng ban lãnh đạo Vitec Phương Nam